Z-spread

Định nghĩa Z-spread là gì?

Z-spreadZ-lan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Z-spread - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách để phân tích một hoán đổi tài sản. Điển hình là trong việc xác định này, sự lây lan được xác định bằng cách sử dụng một đường cong lợi suất zero coupon. cũng có thể được gọi là sự biến động lan truyền zero hoặc lây lan tĩnh.

Definition - What does Z-spread mean

A way to analyze an asset swap. Typically in determining this, the spread is determined by using a zero coupon yield curve. Can also be referred to as the zero volatility spread or a static spread.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *