Z table

Định nghĩa Z table là gì?

Z tableBảng z. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Z table - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bảng tỷ lệ tử vong đầu cho thấy tỷ lệ tử vong thực tế kinh nghiệm của những người được bảo hiểm bởi công ty bảo hiểm lớn giữa năm 1925 và 1934.

Definition - What does Z table mean

An early mortality table which showed the actual mortality experienced by those insured by major insurers between 1925 and 1934.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *