Z

Định nghĩa Z là gì?

ZZ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Z - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lá thư này đại diện cho một biểu tượng được sử dụng trên thị trường giao dịch NASDAQ. Biểu tượng được sử dụng để làm nổi bật cho dù giao dịch có biên lai gắn với nó hoặc có bao nhiêu đơn vị của các cổ phiếu có sẵn để mua.

Definition - What does Z mean

This letter represents a symbol that is used on the NASDAQ trading market. The symbol is used to highlight whether the transaction has a receipt tied to it or how many units of the stock are available for purchase.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *