Zero air

Định nghĩa Zero air là gì?

Zero airKhông khí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zero air - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không khí xung quanh lọc để chứa ít hơn 0,1 phần triệu (ppm) trong tổng hydrocarbon.

Definition - What does Zero air mean

Ambient air filtered to contain less than 0.1 parts per million (PPM) of total hydrocarbons.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *