Zero balance account

Định nghĩa Zero balance account là gì?

Zero balance accountDư tài khoản không. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Zero balance account - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài khoản này được duy trì khi một công ty xử lý xác nhận với một số lượng lớn.

Definition - What does Zero balance account mean

This account is maintained when a company handles endorsements with a large amount.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *