002 File

? Cách mở file .002? Những phần mềm mở file .002 và sửa file lỗi. Convert Binary 002 file sang định dạng khác.

.002 File Extension

   
File name 002 File
File Type Split Archive Part 2 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (55 Bình chọn)

File .002 là file gì?

002 là Backup Files - Split Archive Part 2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin 002 là phần thứ hai của một kho lưu trữ cắt được tạo ra bởi nhiều tập tin Splitter and Joiner ứng dụng. Nó chứa các dữ liệu liên tục sau các dữ liệu được lưu trữ trong một file .001. 002 file cũng có thể file tương ứng với các phần mở rộng .003, "0,004", vv

What is a 002 file?

A 002 file is the second part of a split archive created by various file splitter and joiner applications. It contains the data sequentially following the data stored in a .001 file. 002 files may also have corresponding files with the extensions .003, ".004," etc.

Cách mở .002 file

Để mở file .002 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .002 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .002

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .002 do người dùng đóng góp.

  • Split & Concat
  • The Unarchiver
  • The Unarchiver
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Incredible Bee Archiver
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .002

File .002 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *