FPT File

? Cách mở file .FPT? Những phần mềm mở file .FPT và sửa file lỗi. Convert N/A FPT file sang định dạng khác.

.FPT File Extension

   
File name FPT File
File Type 1FoxPro Table Memo
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (8 Bình chọn)

File .FPT là file gì?

FPT là Text Files - 1FoxPro Table Memo, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các ghi chú văn bản về một bảng (file .dbf) được sử dụng bởi một cơ sở dữ liệu FoxPro

What is a FPT file?

Contains textual notes about a table (.DBF file) used by a FoxPro database

Cách mở .FPT file

Để mở file .FPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • DBF Viewer
  • DBF Viewer
  • Future Pinball
  • CDBF - DBF Viewer&Editor
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .FPT

File .FPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *