MCLEVEL File

? Cách mở file .MCLEVEL? Những phần mềm mở file .MCLEVEL và sửa file lỗi. Convert Binary MCLEVEL file sang định dạng khác.

.MCLEVEL File Extension

   
File name MCLEVEL File
File Type Minecraft Map File
Nhà phát triển Mojang Specifications
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (16 Bình chọn)

File .MCLEVEL là file gì?

MCLEVEL là Game Files - Minecraft Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mojang Specifications.

cấp trò chơi được tạo ra bởi Minecraft, một cầu thủ duy nhất hoặc nhiều người thứ nhất quan điểm trò chơi; chứa thông tin cho một bản đồ trò chơi, bao gồm cả vị trí của khối 3D xây dựng, điểm spawn, màu sắc trên bầu trời, và kích thước bản đồ; lưu trữ trong một độc quyền gắn thẻ định dạng nhị phân gọi là tên Binary định dạng Tag, hoặc NBT cho ngắn.

What is a MCLEVEL file?

Game level created by Minecraft, a single player or multiplayer first-person perspective game; contains information for a game map, including the location of 3D building blocks, spawn points, sky colors, and map size; stored in a proprietary tagged binary format called the Named Binary Tag format, or NBT for short.

Cách mở .MCLEVEL file

Để mở file .MCLEVEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCLEVEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCLEVEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCLEVEL do người dùng đóng góp.

  • Mojang Minecraft

Chuyển đổi file .MCLEVEL

File .MCLEVEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *