MCL File

? Cách mở file .MCL? Những phần mềm mở file .MCL và sửa file lỗi. Convert XML MCL file sang định dạng khác.

.MCL File Extension

   
File name MCL File
File Type Windows Media Center Link File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .MCL là file gì?

MCL là Settings Files - Windows Media Center Link File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Liên kết tập tin được sử dụng bởi Windows Media Center (WMC), một chương trình sử dụng như một trung tâm giải trí cho màn hình nhà lớn; chứa cài đặt cho các tên ứng dụng, vị trí, và các tùy chọn khởi động; đóng vai trò như một phím tắt để khởi động một ứng dụng cụ thể trong WMC.

What is a MCL file?

Link file used by Windows Media Center (WMC), a program used as an entertainment hub for large home screens; contains settings for the application name, location, and startup options; serves as a shortcut to launch a specified application within WMC.

Cách mở .MCL file

Để mở file .MCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Media Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander
  • CyberLink PowerCinema
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .MCL

File .MCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *