0ADSAVE File

? Cách mở file .0ADSAVE? Những phần mềm mở file .0ADSAVE và sửa file lỗi. Convert Zip 0ADSAVE file sang định dạng khác.

.0ADSAVE File Extension

   
File name 0ADSAVE File
File Type 0 A.D. Game Save File
Nhà phát triển Wildfire Games
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .0ADSAVE là file gì?

0ADSAVE là Game Files - 0 A.D. Game Save File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Wildfire Games.

Hồ 0ADSAVE là một trò chơi tiết kiệm tập tin được tạo ra bởi Wildfire Games 0 AD, một mã nguồn mở, thời gian thực trò chơi chiến lược chiến tranh cổ đại. Đây là một kho lưu trữ Zip nén có chứa metadata.json và các tập tin simulation.dat, mà thông tin tiến bộ cửa hàng trò chơi tại điểm nó đã được cứu.

What is a 0ADSAVE file?

An 0ADSAVE file is a game save file created by Wildfire Games 0 A.D., an open source, real-time strategy game of ancient warfare. It is a Zip-compressed archive that contains metadata.json and simulation.dat files, which store game progress information at the point it was saved.

Cách mở .0ADSAVE file

Để mở file .0ADSAVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .0ADSAVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .0ADSAVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .0ADSAVE do người dùng đóng góp.

  • Wildfire Games 0 A.D.

Chuyển đổi file .0ADSAVE

File .0ADSAVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *