003 File

? Cách mở file .003? Những phần mềm mở file .003 và sửa file lỗi. Convert Binary 003 file sang định dạng khác.

.003 File Extension

   
File name 003 File
File Type Split Archive Part 3 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (23 Bình chọn)

File .003 là file gì?

003 là Backup Files - Split Archive Part 3 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin 003 là phần thứ ba của một kho lưu trữ cắt được tạo ra bởi một file splitter và bộ kết hợp chương trình, chẳng hạn như 7-Zip hoặc Incredible Bee Archiver. Nó chứa các dữ liệu liên tục sau các dữ liệu được lưu trữ trong một file .001 và .002. 003 file cũng có thể file tương ứng với các phần mở rộng 0,004, 0,005, vv tùy thuộc vào kích thước tập tin.

What is a 003 file?

A 003 file is the third part of a split archive created by a file splitter and combiner program, such as 7-Zip or Incredible Bee Archiver. It contains the data sequentially following the data stored in a .001 and .002 file. 003 files may also have corresponding files with the extensions .004, .005, etc. depending on the file size.

Cách mở .003 file

Để mở file .003 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .003 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .003

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .003 do người dùng đóng góp.

  • OO1 File Manager
  • File Splitter & Joiner
  • File Splitter & Joiner
  • Incredible Bee Archiver
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Split & Concat
  • Split & Concat
  • SplitJoin
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .003

File .003 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *