2MG File

? Cách mở file .2MG? Những phần mềm mở file .2MG và sửa file lỗi. Convert N/A 2MG file sang định dạng khác.

.2MG File Extension

   
File name 2MG File
File Type Apple IIGS Disk Image
Nhà phát triển Apple
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .2MG là file gì?

2MG là Disk Image Files - Apple IIGS Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

ảnh đĩa được tạo ra từ một đĩa mềm định dạng cho Apple IIgs, một 16-bit máy tính Apple II; có thể chứa các ứng dụng, trò chơi, hoặc các tập tin khác có thể được sử dụng bởi một hệ thống của Apple IIgs.

What is a 2MG file?

Disk image created from a floppy disk formatted for the Apple IIGS, a 16-bit Apple II computer; may contain applications, games, or other files that can be used by an Apple IIGS system.

Cách mở .2MG file

Để mở file .2MG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .2MG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .2MG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .2MG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ActiveGS Standalone Application
  • ActiveGS Standalone Application
  • CiderPress

Chuyển đổi file .2MG

File .2MG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *