YDT File

? Cách mở file .YDT? Những phần mềm mở file .YDT và sửa file lỗi. Convert N/A YDT file sang định dạng khác.

.YDT File Extension

   
File name YDT File
File Type Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Data File
Nhà phát triển Konami
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .YDT là file gì?

YDT là Game Files - Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Konami.

Tập tin được sử dụng bởi Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, một trò chơi video dựa trên Yu-Gi-Oh! giao dịch thẻ trò chơi; chứa dữ liệu trò chơi sử dụng để lưu trữ và tải thông tin trò chơi; lưu trong Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Common [playername] thư mục với trunk.ydt filename.

What is a YDT file?

File used by Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, a video game based on the Yu-Gi-Oh! trading card game; contains game data used for storing and loading game information; saved in the Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Common[playername] directory with the filename trunk.ydt.

Cách mở .YDT file

Để mở file .YDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YDT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .YDT

File .YDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *