MARS File

? Cách mở file .MARS? Những phần mềm mở file .MARS và sửa file lỗi. Convert XML MARS file sang định dạng khác.

.MARS File Extension

   
File name MARS File
File Type Adobe MARS File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .MARS là file gì?

MARS là Page Layout Files - Adobe MARS File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Adobe Acrobat, một chương trình dùng để tạo và chỉnh sửa file PDF; lưu trữ một đại diện XML thân thiện của một tài liệu .PDF; sử dụng để lưu trữ các tài liệu PDF trong một định dạng cởi mở hơn và dễ tiếp cận.

What is a MARS file?

File created by Adobe Acrobat, a program used to create and edit PDFs; stores an XML-friendly representation of a .PDF document; used for storing PDF documents in a more open and accessible format.

Cách mở .MARS file

Để mở file .MARS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MARS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MARS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MARS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MARS

File .MARS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *