FRZ File

? Cách mở file .FRZ? Những phần mềm mở file .FRZ và sửa file lỗi. Convert Binary FRZ file sang định dạng khác.

.FRZ File Extension

   
File name FRZ File
File Type 1Snes9x Saved State
Nhà phát triển The Snes9x Team
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .FRZ là file gì?

FRZ là Game Files - 1Snes9x Saved State, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Snes9x Team.

"Frozen" trạng thái trò chơi lưu tạo ra bởi Snes9x, một giả lập cho Super Nintendo Entertainment System (SNES); chứa một bản chụp của trạng thái trò chơi hiện hành; sử dụng để "đóng băng" và các quốc gia trò chơi "rã đông" mô phỏng.

What is a FRZ file?

"Frozen" saved game state created by Snes9x, an emulator for the Super Nintendo Entertainment System (SNES); contains a snapshot of the current game state; used to "freeze" and "defrost" emulated game states.

Cách mở .FRZ file

Để mở file .FRZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRZ do người dùng đóng góp.

  • Snes9x
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • FRx - The Financial Report Extender

Chuyển đổi file .FRZ

File .FRZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *