YRCBCK File

? Cách mở file .YRCBCK? Những phần mềm mở file .YRCBCK và sửa file lỗi. Convert N/A YRCBCK file sang định dạng khác.

.YRCBCK File Extension

   
File name YRCBCK File
File Type YRC Backup Archive
Nhà phát triển YRC Group
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .YRCBCK là file gì?

YRCBCK là Backup Files - YRC Backup Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YRC Group.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Weblink, một trình duyệt web cho nền tảng Windows; chứa dữ liệu sao lưu dữ liệu cho YRC Weblink như lịch sử tìm kiếm, tập tin lưu trữ bookmark .YRCBKM, và tải về.

What is a YRCBCK file?

Backup file created by Weblink, a web browser for the Windows platform; contains backup data for YRC Weblink data such as search history, .YRCBKM bookmark archive files, and downloads.

Cách mở .YRCBCK file

Để mở file .YRCBCK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YRCBCK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YRCBCK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YRCBCK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .YRCBCK

File .YRCBCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *