MCAL File

? Cách mở file .MCAL? Những phần mềm mở file .MCAL và sửa file lỗi. Convert N/A MCAL file sang định dạng khác.

.MCAL File Extension

   
File name MCAL File
File Type Monika After Story Calendar File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MCAL là file gì?

MCAL là Game Files - Monika After Story Calendar File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một Mcal chứa một lịch sử dụng bởi Monika After Story, một dự án fan-made về một nhân vật tên là Monika đó là dựa trên văn học Câu lạc bộ Doki Doki! Anime visual novel. Nó lưu trữ thông tin về ngày đặc biệt khác nhau được tham chiếu trong các trò chơi, chẳng hạn như ngày lễ, ngày kỷ niệm, sinh nhật Monika, và sinh nhật của người chơi sau khi Monika hỏi người chơi.

What is a MCAL file?

A MCAL file contains a calendar used by Monika After Story, a fan-made project about a character named Monika that is based on the Doki Doki Literature Club! visual Anime novel. It stores information about various special dates referenced in the game, such as holidays, anniversaries, Monika's birthday, and the player's birthday after Monika asks the player.

Cách mở .MCAL file

Để mở file .MCAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCAL do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MCAL

File .MCAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *