3DA File

? Cách mở file .3DA? Những phần mềm mở file .3DA và sửa file lỗi. Convert Text 3DA file sang định dạng khác.

.3DA File Extension

   
File name 3DA File
File Type 3D Assembly File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (14 Bình chọn)

File .3DA là file gì?

3DA là 3D Image Files - 3D Assembly File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

mô hình ba chiều được tạo ra bởi các chương trình xây dựng mô hình 3D khác nhau; cửa hàng một mô hình trong một định dạng văn bản đơn giản, trong đó mỗi dòng văn bản quy định cụ thể các đỉnh để xác định hình dạng của đối tượng.

What is a 3DA file?

Three-dimensional model created by various 3D modeling programs; stores a model in a plain text format, where each line of text specifies the vertices that determine the shape of the object.

Cách mở .3DA file

Để mở file .3DA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DA do người dùng đóng góp.

  • Zanoza ZModeler
  • Delcam ArtCAM
  • Delcam ArtCAM
  • AeroHydro SurfaceWorks
  • ArtCAM
  • Designer
  • Designer

Chuyển đổi file .3DA

File .3DA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *