3DC File

? Cách mở file .3DC? Những phần mềm mở file .3DC và sửa file lỗi. Convert N/A 3DC file sang định dạng khác.

.3DC File Extension

   
File name 3DC File
File Type 1RacerMate 3D Course File
Nhà phát triển RacerMate
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (32 Bình chọn)

File .3DC là file gì?

3DC là Misc Files - 1RacerMate 3D Course File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RacerMate.

Đào tạo tập tin trình sử dụng bởi Computrainer 3D, một phần mềm mô phỏng cho RacerMate của CompuTrainer và Velotron ergometers xe đạp điện tử / giảng viên; chứa một đường đua, trong đó có đặc điểm đường và độ cao; sử dụng để lưu trữ các khóa học thực tế thực tế, cũng như các khóa học phục hồi chức năng vật lý trị liệu.

What is a 3DC file?

Training course file used by Computrainer 3D, a simulation software for RacerMate's CompuTrainer and Velotron electronic bicycle ergometers/trainers; contains a racing track, including road and elevation characteristics; used for storing actual real-world courses, as well as rehabilitation courses for physical therapy.

Cách mở .3DC file

Để mở file .3DC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DC do người dùng đóng góp.

  • RacerMate CompuTrainer
  • 3D Rad Compiler
  • 3D Rad Compiler
  • 3D Canvas
  • cadwork Start Application
  • Cadwork
  • Cadwork

Chuyển đổi file .3DC

File .3DC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *