X4K File

? Cách mở file .X4K? Những phần mềm mở file .X4K và sửa file lỗi. Convert Text X4K file sang định dạng khác.

.X4K File Extension

   
File name X4K File
File Type XML4King Configuration File
Nhà phát triển Optimal Performance
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .X4K là file gì?

X4K là Settings Files - XML4King Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Optimal Performance.

Tập tin được sử dụng bởi XML4King, một chương trình dùng để chuyển đổi .XLS hoặc các tập tin CSV từ Microsoft Excel vào file .xml là sử dụng được do vua phần mềm kinh doanh; chứa một tập hợp các ánh xạ lĩnh vực mà bản đồ một cột Excel trong một file nguồn để một tên trường từ cơ sở dữ liệu vua kinh doanh phần mềm.

What is a X4K file?

File used by XML4King, a program used to convert .XLS or .CSV files from Microsoft Excel into .XML files that are usable by King Business Software; contains a collection of field mappings that map an Excel column in a source file to a field name from the King Business Software database.

Cách mở .X4K file

Để mở file .X4K click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .X4K bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .X4K

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .X4K do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .X4K

File .X4K có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *