FIC File

? Cách mở file .FIC? Những phần mềm mở file .FIC và sửa file lỗi. Convert Binary FIC file sang định dạng khác.

.FIC File Extension

   
File name FIC File
File Type WinDev Hyper File Database
Nhà phát triển PC SOFT
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .FIC là file gì?

FIC là Database Files - WinDev Hyper File Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PC SOFT.

định dạng cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng bởi WinDev Windows và phần mềm phát triển thiết bị di động; cửa hàng một cơ sở dữ liệu quan hệ và có thể là một cơ sở dữ liệu HyperFileSQL thoại di động hoặc máy chủ cơ sở dữ liệu một HyperFileSQL Client /; được sử dụng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc cho các ứng dụng WinDev.

What is a FIC file?

Relational database format used by WinDev Windows and mobile device development software; stores a relational database and may be a HyperFileSQL Mobile database or a HyperFileSQL Client/Server database; used for storing structured data for WinDev applications.

Cách mở .FIC file

Để mở file .FIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FIC do người dùng đóng góp.

  • Splash Lite
  • Splash PRO EX
  • Splash PRO EX
  • Splash PRO
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FIC

File .FIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *