ZKS File

? Cách mở file .ZKS? Những phần mềm mở file .ZKS và sửa file lỗi. Convert Zip ZKS file sang định dạng khác.

.ZKS File Extension

   
File name ZKS File
File Type Pathfinder Kingmaker Game Save File
Nhà phát triển Owlcat Games
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ZKS là file gì?

ZKS là Game Files - Pathfinder Kingmaker Game Save File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Owlcat Games.

tập tin Một ZKS là một trò chơi tiết kiệm tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Pathfinder Kingmaker, một trò chơi tưởng tượng nhập vai (RPG). Đây là một kho lưu trữ Zip nén chứa nhiều file .json mà lưu trữ các trò chơi tiết kiệm thông tin. file ZKS bao gồm tất cả các trò chơi tiết kiệm thông tin, bao gồm các thuộc tính cho nhân vật chính và đồng hành và vũ khí được mua lại, phép thuật, và vàng.

What is a ZKS file?

A ZKS file is a game save data file created by Pathfinder Kingmaker, a fantasy role-playing game (RPG). It is a Zip-compressed archive that contains multiple .JSON files that store the game save information. ZKS files include all the game save information, including the attributes for the main character and companions and acquired weapons, spells, and gold.

Cách mở .ZKS file

Để mở file .ZKS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ZKS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ZKS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ZKS do người dùng đóng góp.

  • Pathfinder Kingmaker

Chuyển đổi file .ZKS

File .ZKS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *