3DW File

? Cách mở file .3DW? Những phần mềm mở file .3DW và sửa file lỗi. Convert N/A 3DW file sang định dạng khác.

.3DW File Extension

   
File name 3DW File
File Type 1Studio Store Visualizer 3D Environment File
Nhà phát triển Esko
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .3DW là file gì?

3DW là Data Files - 1Studio Store Visualizer 3D Environment File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Esko.

tập tin Một 3DW chứa một môi trường 3D tạo ra bởi Esko Studio Lưu trữ Visualizer, một module có thể được thêm vào Esko Studio để hình dung thiết kế sản phẩm trong môi trường cửa hàng bán lẻ. Nó lưu trữ thông tin về một môi trường bán lẻ 3D, trong đó bao gồm ánh sáng, sàn, lối đi, và giá đỡ thông tin.

What is a 3DW file?

A 3DW file contains a 3D environment created by Esko Studio Store Visualizer, a module that can be added to Esko Studio to visualize product designs in retail store environments. It stores information about a 3D retail environment, which includes lighting, floor, aisles, and shelving information.

Cách mở .3DW file

Để mở file .3DW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DW do người dùng đóng góp.

  • Esko Studio Store Visualizer

Chuyển đổi file .3DW

File .3DW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *