3DV File

? Cách mở file .3DV? Những phần mềm mở file .3DV và sửa file lỗi. Convert N/A 3DV file sang định dạng khác.

.3DV File Extension

   
File name 3DV File
File Type 3D VRML World
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .3DV là file gì?

3DV là 3D Image Files - 3D VRML World, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

3D "thực tế ảo" trên thế giới được lưu trong định dạng VRML; chứa cảnh và đối tượng tạo nên một thế giới ảo; cho phép người dùng đi bộ qua khu vực ảo, chẳng hạn như các tòa nhà và phong cảnh khác nhau.

What is a 3DV file?

3D "virtual reality" world saved in the VRML format; contains scenes and objects that make up a virtual world; allows users to walk through virtual areas, such as buildings and various landscapes.

Cách mở .3DV file

Để mở file .3DV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DV do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Master
  • Master

Chuyển đổi file .3DV

File .3DV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *