5XB File

? Cách mở file .5XB? Những phần mềm mở file .5XB và sửa file lỗi. Convert N/A 5XB file sang định dạng khác.

.5XB File Extension

   
File name 5XB File
File Type Line 6 POD HD500X Edit Bundle
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (8 Bình chọn)

File .5XB là file gì?

5XB là Audio Files - Line 6 POD HD500X Edit Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

tập tin Bundle tạo ra bởi dòng 6 POD HD500X Edit, một chương trình DAW cho phép bạn chỉnh sửa và tạo hiệu ứng âm thanh nhạc cụ; chứa lên đến 8 setlists với cài đặt trước; một lần nạp, sẽ thay đổi các thiết lập cho "FX", "AMPS", "Mixer" và "kiểm soát," mà tạo ra những âm thanh khác nhau từ táng của bạn tùy thuộc vào cách bạn tùy chỉnh chúng.

What is a 5XB file?

Bundle file created by Line 6 POD HD500X Edit, a DAW program that enables you to edit and create instrument sound effects; contains up to 8 setlists with presets; once loaded, will change the settings for "FX," "AMPS," "Mixer," and "Controllers," which create different sounds from your interment depending on how you customize them.

Cách mở .5XB file

Để mở file .5XB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .5XB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .5XB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .5XB do người dùng đóng góp.

  • Line 6 POD HD500X Edit

Chuyển đổi file .5XB

File .5XB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *