FBT File

? Cách mở file .FBT? Những phần mềm mở file .FBT và sửa file lỗi. Convert Binary FBT file sang định dạng khác.

.FBT File Extension

   
File name FBT File
File Type ABBYY FineReader Document Options File
Nhà phát triển ABBYY
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FBT là file gì?

FBT là Settings Files - ABBYY FineReader Document Options File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ABBYY.

Tập tin được sử dụng bởi ABBYY FineReader, một chương trình mà sử dụng công nghệ OCR để hình ảnh chuyển đổi và các văn bản khác vào tài liệu văn bản tìm kiếm; tiết kiệm mô hình người dùng và thông tin ngôn ngữ hỗ trợ phần mềm trong việc nhận ra văn bản.

What is a FBT file?

File used by ABBYY FineReader, a program that uses OCR technology to convert images and other documents into searchable text documents; saves user patterns and language information that assist the software in recognizing text.

Cách mở .FBT file

Để mở file .FBT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBT do người dùng đóng góp.

  • ABBYY FineReader Pro for Mac
  • ABBYY FineReader 15
  • ABBYY FineReader 15

Chuyển đổi file .FBT

File .FBT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *