8BF File

? Cách mở file .8BF? Những phần mềm mở file .8BF và sửa file lỗi. Convert N/A 8BF file sang định dạng khác.

.8BF File Extension

   
File name 8BF File
File Type 1Photoshop Filter Plug-in
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (42 Bình chọn)

File .8BF là file gì?

8BF là Plugin Files - 1Photoshop Filter Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Thêm chức năng bổ sung, chẳng hạn như bộ lọc hình ảnh mới, Photoshop và các chương trình tương thích; nên được cài đặt trong "Plugins" thư mục con bên trong thư mục Photoshop.

What is a 8BF file?

Adds extra functionality, such as new image filters, to Photoshop and compatible programs; should be installed in the "Plugins" subfolder inside the Photoshop directory.

Cách mở .8BF file

Để mở file .8BF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8BF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8BF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8BF do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements 2020
  • Adobe Photoshop Elements 2020
  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop Extended

Chuyển đổi file .8BF

File .8BF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *