XISE File

? Cách mở file .XISE? Những phần mềm mở file .XISE và sửa file lỗi. Convert N/A XISE file sang định dạng khác.

.XISE File Extension

   
File name XISE File
File Type Xilinx ISE Project File
Nhà phát triển Xilinx
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (24 Bình chọn)

File .XISE là file gì?

XISE là CAD Files - Xilinx ISE Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xilinx.

hồ sơ dự án tạo ra bởi ISE, một ứng dụng dùng để thiết kế phần cứng máy tính thiết bị điện tử; lưu một danh sách các tập tin nguồn được sử dụng bởi các dự án cũng như tính chất của dự án và các phiên bản phần mềm cho dự án; được sử dụng để thiết kế FPGA (field-programmable Gate Array).

What is a XISE file?

Project file created by ISE, an application used for designing computer hardware electronics devices; saves a list of the source files used by the project as well as project properties and the software version for the project; used for FPGA (Field-programmable Gate Array) design.

Cách mở .XISE file

Để mở file .XISE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XISE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XISE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XISE do người dùng đóng góp.

  • Xilinx ISE Design Suite
  • Xilinx ISE
  • Xilinx ISE
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XISE

File .XISE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *