FBRB File

? Cách mở file .FBRB? Những phần mềm mở file .FBRB và sửa file lỗi. Convert Binary FBRB file sang định dạng khác.

.FBRB File Extension

   
File name FBRB File
File Type Battlefield Bad Company 2 Data File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .FBRB là file gì?

FBRB là Game Files - Battlefield Bad Company 2 Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Battlefield Bad Company 2 (BFBC2), một shooter người đầu tiên thiết lập trò chơi trong một môi trường chiến tranh hiện đại; sử dụng như là định dạng container cho dữ liệu trò chơi và có thể bao gồm các loại dữ liệu trò chơi.

What is a FBRB file?

Game data file used by Battlefield Bad Company 2 (BFBC2), a first-person shooter game set in a modern warfare environment; used as the container format for game data and can include various kinds of game data.

Cách mở .FBRB file

Để mở file .FBRB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBRB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBRB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBRB do người dùng đóng góp.

  • Electronic Arts Battlefield: Bad Company 2

Chuyển đổi file .FBRB

File .FBRB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *