5VW File

? Cách mở file .5VW? Những phần mềm mở file .5VW và sửa file lỗi. Convert N/A 5VW file sang định dạng khác.

.5VW File Extension

   
File name 5VW File
File Type 5View Packet Capture File
Nhà phát triển InfoVista
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .5VW là file gì?

5VW là Data Files - 5View Packet Capture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi InfoVista.

tập tin Một 5VW là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng Accellent 5Views gói (5VW). Nó chứa dữ liệu gói mạng được tạo ra trong một chụp mạng sống. file 5VW được sử dụng để "gói sniffing" và phân tích các đặc điểm mạng dữ liệu.

What is a 5VW file?

A 5VW file is a data file saved in the Accellent 5Views Packet (5VW) format. It contains network packet data created during a live network capture. 5VW files are used for "packet sniffing" and analyzing data network characteristics.

Cách mở .5VW file

Để mở file .5VW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .5VW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .5VW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .5VW do người dùng đóng góp.

  • Colasoft Capsa
  • Wireshark
  • Wireshark

Chuyển đổi file .5VW

File .5VW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *