FEA File

? Cách mở file .FEA? Những phần mềm mở file .FEA và sửa file lỗi. Convert Text FEA file sang định dạng khác.

.FEA File Extension

   
File name FEA File
File Type AFDKO Feature Definitions File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .FEA là file gì?

FEA là Font Files - AFDKO Feature Definitions File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Hồ FEA là một tệp dữ liệu thường được sử dụng trong các tập tin .UFO để lưu trữ dữ liệu phông chữ. Nó chứa Adobe Font Development Kit cho các định nghĩa tính năng OpenType (AFDKO), trong đó có thể bao gồm bảo hiểm ngôn ngữ, dấu gạch nối, kerning, đường viền, và thông tin chữ thảo. file FEA được lưu trong văn bản đơn giản.

What is a FEA file?

An FEA file is a data file commonly used in .UFO files to store font data. It contains Adobe Font Development Kit for OpenType (AFDKO) feature definitions, which may include language coverage, ligature, kerning, contour, and cursive information. FEA files are saved in plain text.

Cách mở .FEA file

Để mở file .FEA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FEA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FEA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FEA do người dùng đóng góp.

  • Filzip
  • Phase2 Modeler
  • Phase2 Modeler
  • View FE

Chuyển đổi file .FEA

File .FEA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *