FE_LAUNCH File

? Cách mở file .FE_LAUNCH? Những phần mềm mở file .FE_LAUNCH và sửa file lỗi. Convert N/A FE_LAUNCH file sang định dạng khác.

.FE_LAUNCH File Extension

   
File name FE_LAUNCH File
File Type FCS Express Launch File
Nhà phát triển De Novo Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FE_LAUNCH là file gì?

FE_LAUNCH là Settings Files - FCS Express Launch File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi De Novo Software.

Hồ FE_LAUNCH là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi FCS Express, một chương trình sử dụng để phân tích dữ liệu lưu lượng và đếm tế bào hình ảnh. Nó chứa thông tin cấu hình tham chiếu bởi FCS nhanh khi ứng dụng được mở ra. file FE_Launch không có nghĩa là sẽ được mở bởi một người dùng.

What is a FE_LAUNCH file?

An FE_LAUNCH file is a configuration file used by FCS Express, a program used to analyze flow and image cytometry data. It contains configuration information referenced by FCS Express when the application is opened. FE_Launch files are not meant to be opened by a user.

Cách mở .FE_LAUNCH file

Để mở file .FE_LAUNCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FE_LAUNCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FE_LAUNCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FE_LAUNCH do người dùng đóng góp.

  • De Novo FCS Express
  • FCS Express Reader Research Edition
  • FCS Express Reader Research Edition
  • FCS Express Research Edition

Chuyển đổi file .FE_LAUNCH

File .FE_LAUNCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *