X_T File

? Cách mở file .X_T? Những phần mềm mở file .X_T và sửa file lỗi. Convert Text X_T file sang định dạng khác.

.X_T File Extension

   
File name X_T File
File Type Parasolid Model Part File
Nhà phát triển Siemens PLM Software
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (17 Bình chọn)

File .X_T là file gì?

X_T là CAD Files - Parasolid Model Part File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Siemens PLM Software.

Hồ X_T là một tập tin mô hình phần tạo ra bởi Parasolid, một CAD hình học chương trình mẫu. Nó chứa 3D dữ liệu mô hình như hình học, topo, và màu sắc. file X_T được thiết kế như một định dạng tiêu chuẩn xuất khẩu để chia sẻ mô hình Parasolid CAD.

What is a X_T file?

An X_T file is a model part file created by Parasolid, a CAD geometric modeling program. It contains 3D model data such as geometry, topology, and color. X_T files are designed as a standard export format for sharing Parasolid CAD models.

Cách mở .X_T file

Để mở file .X_T click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .X_T bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .X_T

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .X_T do người dùng đóng góp.

  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • Siemens PLM Software Parasolid
  • Siemens PLM Software Parasolid
  • Autodesk Fusion 360
  • Kubotek3D KeyCreator
  • 3D-Tool
  • 3D-Tool

Chuyển đổi file .X_T

File .X_T có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *