_EML File

? Cách mở file ._EML? Những phần mềm mở file ._EML và sửa file lỗi. Convert N/A _EML file sang định dạng khác.

._EML File Extension

   
File name _EML File
File Type Windows Live Mail Email File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File ._EML là file gì?

_EML là Misc Files - Windows Live Mail Email File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin email được tạo ra bởi Windows Live Mail (WLM) khi người dùng kéo một hoặc nhiều tin nhắn email máy tính để bàn; lưu trữ các dữ liệu email, nhưng không thể mở được trực tiếp bởi WLM cho đến khi người dùng thay đổi phần mở rộng để .eml.

What is a _EML file?

Email file created by Windows Live Mail (WLM) when a user drags one or more email messages to the desktop; stores the email message data, but cannot be opened directly by WLM until the user changes the extension to .EML.

Cách mở ._EML file

Để mở file ._EML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file ._EML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file ._EML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file ._EML do người dùng đóng góp.

  • Windows Live Mail
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file ._EML

File ._EML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *