3DMDEF File

? Cách mở file .3DMDEF? Những phần mềm mở file .3DMDEF và sửa file lỗi. Convert XML 3DMDEF file sang định dạng khác.

.3DMDEF File Extension

   
File name 3DMDEF File
File Type 3DMark Definition File
Nhà phát triển Futuremark
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .3DMDEF là file gì?

3DMDEF là Data Files - 3DMark Definition File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Futuremark.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi 3DMark, một ứng dụng cho phép người dùng để benchmark khả năng chơi game 3D của một máy tính Windows; chứa các tùy chọn để xác định các thử nghiệm 3DMark; bao gồm tùy chọn dòng lệnh, số lượng vòng chuẩn, và các chế độ mở rộng quy mô.

What is a 3DMDEF file?

Settings file used by 3DMark, an application that enables users to benchmark the 3D gaming capability of a Windows computer; contains settings that define the 3DMark test; includes command-line options, number of benchmark loops, and scaling modes.

Cách mở .3DMDEF file

Để mở file .3DMDEF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DMDEF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DMDEF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DMDEF do người dùng đóng góp.

  • Futuremark 3DMark

Chuyển đổi file .3DMDEF

File .3DMDEF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *