3DMF File

? Cách mở file .3DMF? Những phần mềm mở file .3DMF và sửa file lỗi. Convert N/A 3DMF file sang định dạng khác.

.3DMF File Extension

   
File name 3DMF File
File Type QuickDraw 3D Metafile
Nhà phát triển Apple
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .3DMF là file gì?

3DMF là 3D Image Files - QuickDraw 3D Metafile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

định dạng hình ảnh ba chiều dựa trên công nghệ của Apple QuickDraw 3D (QD3D); có thể là một đại diện 3D của một đối tượng cá nhân hoặc toàn bộ một cảnh ba chiều; có thể được nhìn từ góc độ khác nhau với hỗ trợ 3D chương trình.

What is a 3DMF file?

Three-dimensional image format based on Apple QuickDraw 3D (QD3D) technology; may be a 3D representation of an individual object or a complete three-dimensional scene; can be viewed from different angles with supporting 3D programs.

Cách mở .3DMF file

Để mở file .3DMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DMF do người dùng đóng góp.

  • Cheetah3D
  • Pedagoguery Poly Pro
  • Pedagoguery Poly Pro
  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • AlphaOmega 3DMF Viewer

Chuyển đổi file .3DMF

File .3DMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *