3DMK File

? Cách mở file .3DMK? Những phần mềm mở file .3DMK và sửa file lỗi. Convert Binary 3DMK file sang định dạng khác.

.3DMK File Extension

   
File name 3DMK File
File Type 123D Make Project File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .3DMK là file gì?

3DMK là 3D Image Files - 123D Make Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

thiết kế mô hình được tạo ra bởi 123d Make, một chương trình được sử dụng để chuyển các mô hình 3D vào các kế hoạch cutout; cửa hàng một mô hình 3D được sử dụng để tạo ra hướng dẫn cutout cho việc xây dựng các mô hình bằng giấy, gỗ, hoặc các vật liệu khác; sử dụng cho DIY (do-it-yourself) dự án mô hình nhà xây dựng và có thể được chia sẻ với những người dùng khác trên mạng thông qua 123d thư viện.

What is a 3DMK file?

Model design created by 123D Make, a program used for turning 3D models into cutout plans; stores a 3D model that is used to generate cutout instructions for building the model with paper, wood, or other materials; used for DIY (do-it-yourself) home model construction projects and can be shared with other users online through the 123D gallery.

Cách mở .3DMK file

Để mở file .3DMK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DMK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DMK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DMK do người dùng đóng góp.

  • 123D Make
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .3DMK

File .3DMK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *