3DON File

? Cách mở file .3DON? Những phần mềm mở file .3DON và sửa file lỗi. Convert Text 3DON file sang định dạng khác.

.3DON File Extension

   
File name 3DON File
File Type Scrutinize 3D Mesh File
Nhà phát triển Keen Edge Software
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.8 ★ (6 Bình chọn)

File .3DON là file gì?

3DON là 3D Image Files - Scrutinize 3D Mesh File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Keen Edge Software.

image file 3D được sử dụng bởi Rà soát, một chương trình gỡ lỗi đồ họa cho thuật toán 3D; chứa 3D lưới dữ liệu cho một phiên gỡ lỗi trong một JSON (JavaScript Object Notation) định dạng; được sử dụng để render mô hình dữ liệu 3D trong khi gỡ lỗi.

What is a 3DON file?

3D image file used by Scrutinize, a graphical debugging program for 3D algorithms; contains 3D mesh data for a debugging session in a JSON (JavaScript Object Notation) format; used for rendering 3D model data while debugging.

Cách mở .3DON file

Để mở file .3DON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DON do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .3DON

File .3DON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *