3DT File

? Cách mở file .3DT? Những phần mềm mở file .3DT và sửa file lỗi. Convert N/A 3DT file sang định dạng khác.

.3DT File Extension

   
File name 3DT File
File Type 3D Topicscape File
Nhà phát triển G&A M.C.
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .3DT là file gì?

3DT là Data Files - 3D Topicscape File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi G&A M.C..

What is a 3DT file?

Firebird relational database in which the metadata of a 3D Topicscape is held; collection of information organized by a user in a 3D mind map or concept map.

Cách mở .3DT file

Để mở file .3DT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DT do người dùng đóng góp.

  • ArcGIS
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • 3DGreetings Personal Edition
  • MODELA 3DTEXT
  • 3D Topicscape Student Edition
  • 3D Topicscape Student Edition

Chuyển đổi file .3DT

File .3DT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *