4DB File

? Cách mở file .4DB? Những phần mềm mở file .4DB và sửa file lỗi. Convert N/A 4DB file sang định dạng khác.

.4DB File Extension

   
File name 4DB File
File Type 4th Dimension Database Structure File
Nhà phát triển 4D
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (19 Bình chọn)

File .4DB là file gì?

4DB là Developer Files - 4th Dimension Database Structure File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi 4D.

cấu trúc cơ sở dữ liệu được tạo ra với 4th Dimension, một ứng dụng phát triển phần mềm; chứa mã 4D, biểu mẫu, và dữ liệu tài nguyên; sử dụng trong sự phát triển chu trình trong khuôn khổ phát triển phần mềm tích hợp 4D của.

What is a 4DB file?

Database structure created with 4th Dimension, a software development application; contains 4D code, forms, and resource data; used during the development-cycle within 4D's integrated software development framework.

Cách mở .4DB file

Để mở file .4DB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .4DB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .4DB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .4DB do người dùng đóng góp.

  • 4D 4th Dimension
  • 4D Client
  • 4D Client
  • Media Player Classic
  • 4th Dimension
  • 4e Dimension
  • 4e Dimension

Chuyển đổi file .4DB

File .4DB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *