4DD File

? Cách mở file .4DD? Những phần mềm mở file .4DD và sửa file lỗi. Convert N/A 4DD file sang định dạng khác.

.4DD File Extension

   
File name 4DD File
File Type 4th Dimension Database Data File
Nhà phát triển 4D
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (17 Bình chọn)

File .4DD là file gì?

4DD là Database Files - 4th Dimension Database Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi 4D.

tập tin dữ liệu được lưu bởi 4th Dimension, một chương trình phát triển phần mềm; lưu trữ các dữ liệu thực tế được tham chiếu bởi một cấu trúc cơ sở dữ liệu 4D (.4DB) tập tin; có thể được đầm bằng 4D cho nhà phát triển hoặc 4D máy chủ bằng cách sử dụng "tập tin dữ liệu nhỏ gọn" lệnh.

What is a 4DD file?

Data file saved by 4th Dimension, a software development program; stores the actual data referenced by a 4D database structure (.4DB) file; can be compacted by 4D Developer or 4D Server using the "Compact data file" command.

Cách mở .4DD file

Để mở file .4DD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .4DD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .4DD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .4DD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • 4th Dimension
  • 4th Dimension

Chuyển đổi file .4DD

File .4DD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *