4DL File

? Cách mở file .4DL? Những phần mềm mở file .4DL và sửa file lỗi. Convert N/A 4DL file sang định dạng khác.

.4DL File Extension

   
File name 4DL File
File Type 4th Dimension Database Log File
Nhà phát triển 4D
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .4DL là file gì?

4DL là Database Files - 4th Dimension Database Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi 4D.

log file mà các cửa hàng kỷ lục của thay đổi cho một cơ sở dữ liệu 4D (.4DD) tập tin; lưu cùng với các tập tin cơ sở dữ liệu và sử dụng một tên tập tin tương tự; được thiết kế để theo dõi các bản cập nhật thực hiện cho các cơ sở dữ liệu.

What is a 4DL file?

Log file that stores a record of changes to a 4D database (.4DD) file; saved along with the database file and uses a similar filename; designed to keep track the updates made to the database.

Cách mở .4DL file

Để mở file .4DL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .4DL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .4DL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .4DL do người dùng đóng góp.

  • 4D 4th Dimension

Chuyển đổi file .4DL

File .4DL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *