4FS File

? Cách mở file .4FS? Những phần mềm mở file .4FS và sửa file lỗi. Convert N/A 4FS file sang định dạng khác.

.4FS File Extension

   
File name 4FS File
File Type Puppy Linux Save State File
Nhà phát triển Puppy Linux
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .4FS là file gì?

4FS là Data Files - Puppy Linux Save State File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Puppy Linux.

Hệ thống tập tin tiết kiệm tập tin được sử dụng bởi hệ thống tập tin mở rộng thứ tư (EXT4) của Puppy Linux; lưu trữ các trạng thái của hệ thống tập tin tại một thời điểm cụ thể và có thể được sử dụng để thiết lập lại hệ thống tập tin trở lại tình trạng đó; lưu vào một phân vùng hệ thống tập tin bên ngoài, vì Puppy Linux có thể chạy độc lập tắt của một tập tin đĩa CD hoặc file .ISO.

What is a 4FS file?

File system save file used by the fourth extended file system (EXT4) of Puppy Linux; stores the state of the file system at a specific point in time and can be used for resetting the file system back to that state; saved to an external file system partition, since Puppy Linux can run standalone off of a CD or .ISO file.

Cách mở .4FS file

Để mở file .4FS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .4FS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .4FS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .4FS do người dùng đóng góp.

  • Puppy Linux

Chuyển đổi file .4FS

File .4FS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *