4MP File

? Cách mở file .4MP? Những phần mềm mở file .4MP và sửa file lỗi. Convert N/A 4MP file sang định dạng khác.

.4MP File Extension

   
File name 4MP File
File Type 4-MP3 Database File
Nhà phát triển 4-MP3
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (35 Bình chọn)

File .4MP là file gì?

4MP là Audio Files - 4-MP3 Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi 4-MP3.

Cơ sở dữ liệu của tập tin âm thanh bằng 4-MP3, một người quản lý cơ sở dữ liệu để lưu trữ và tìm kiếm thông tin về bộ sưu tập các tập tin âm thanh được tổ chức; các định dạng được hỗ trợ bao gồm MP3, .WAV, và .VQF; cho phép các bộ sưu tập lớn các tập tin âm thanh được tìm kiếm và duyệt một cách hiệu quả.

What is a 4MP file?

Database of audio files organized by 4-MP3, a database manager for storing and searching information on collections of sound files; supported formats include .MP3, .WAV, and .VQF; allows large collections of audio files to be searched and browsed efficiently.

Cách mở .4MP file

Để mở file .4MP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .4MP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .4MP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .4MP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .4MP

File .4MP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *