60D File

? Cách mở file .60D? Những phần mềm mở file .60D và sửa file lỗi. Convert N/A 60D file sang định dạng khác.

.60D File Extension

   
File name 60D File
File Type CCTV Video Clip
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (25 Bình chọn)

File .60D là file gì?

60D là Video Files - CCTV Video Clip, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

truyền hình mạch kín (CCTV) dạng được sử dụng cho video giám sát ghi âm; được sử dụng bởi Digital Video Recorders Multiplexer, có thể nắm bắt được thức ăn từ máy ảnh khác nhau cùng một lúc; thể chứa một số video clip trong một tập tin duy nhất.

What is a 60D file?

Closed-circuit television (CCTV) format used for recording surveillance video; used by Digital Video Multiplexer Recorders, which can capture feeds from several different cameras at once; may contain several video clips in a single file.

Cách mở .60D file

Để mở file .60D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .60D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .60D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .60D do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WaveReader
  • WaveReader
  • Duty, Flight Times & Recency

Chuyển đổi file .60D

File .60D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *