68K File

? Cách mở file .68K? Những phần mềm mở file .68K và sửa file lỗi. Convert N/A 68K file sang định dạng khác.

.68K File Extension

   
File name 68K File
File Type SEGA Mega Drive & Genesis Classics ROM File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .68K là file gì?

68K là Game Files - SEGA Mega Drive & Genesis Classics ROM File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một 68K là một ROM trò chơi được sử dụng bởi SEGA Mega Drive và Genesis Classics, một chương trình thi đua có sẵn trên Steam. Nó lưu trữ các nội dung của một hộp mực trò chơi và được sử dụng để chạy các game cũ trên máy tính.

What is a 68K file?

A 68K file is a game ROM used by SEGA Mega Drive and Genesis Classics, an emulation program available on Steam. It stores the contents of a game cartridge and is used for running older games on the PC.

Cách mở .68K file

Để mở file .68K click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .68K bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .68K

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .68K do người dùng đóng góp.

  • MAME
  • SEGA Mega Drive and Genesis Classics
  • SEGA Mega Drive and Genesis Classics

Chuyển đổi file .68K

File .68K có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *