^^^ File

? Cách mở file .^^^? Những phần mềm mở file .^^^ và sửa file lỗi. Convert N/A ^^^ file sang định dạng khác.

.^^^ File Extension

   
File name ^^^ File
File Type Pervasive.SQL Database File
Nhà phát triển Pervasive Software
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (10 Bình chọn)

File .^^^ là file gì?

^^^ là Database Files - Pervasive.SQL Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pervasive Software.

Cơ sở dữ liệu tập tin được sử dụng bởi phần mềm cơ sở dữ liệu Pervasive.SQL; dựa trên định dạng cơ sở dữ liệu giao dịch Btrieve; tạo ra bởi các công cụ cơ sở dữ liệu khi cơ sở dữ liệu được đặt trong chế độ hoạt động liên tục.

What is a ^^^ file?

Database file used by Pervasive.SQL database software; based on the Btrieve transactional database format; created by the database engine when the database is placed in Continuous Operations mode.

Cách mở .^^^ file

Để mở file .^^^ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .^^^ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .^^^

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .^^^ do người dùng đóng góp.

  • Pervasive PSQL

Chuyển đổi file .^^^

File .^^^ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *