FB! File

? Cách mở file .FB!? Những phần mềm mở file .FB! và sửa file lỗi. Convert Binary FB! file sang định dạng khác.

.FB! File Extension

   
File name FB! File
File Type FlashGet Incomplete Download File
Nhà phát triển FlashGet
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .FB! là file gì?

FB! là Misc Files - FlashGet Incomplete Download File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FlashGet.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi FlashGet, một chương trình quản lý download cho Windows; lưu trữ các nội dung còn thiếu của một tập tin vì nó sẽ được tải về; quản lý tự động bằng phần mềm và có thể được sử dụng để khôi phục các download chưa hoàn chỉnh.

What is a FB! file?

Temporary file created by FlashGet, a download manager program for Windows; stores the incomplete contents of a file as it is downloaded; managed automatically by the software and can be used to resume incomplete downloads.

Cách mở .FB! file

Để mở file .FB! click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FB! bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FB!

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FB! do người dùng đóng góp.

  • FlashGet
  • FlashGet
  • FlashGet
  • Media Player Classic
  • BSPlayer
  • GOM Player
  • GOM Player

Chuyển đổi file .FB!

File .FB! có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *