FAX File

? Cách mở file .FAX? Những phần mềm mở file .FAX và sửa file lỗi. Convert N/A FAX file sang định dạng khác.

.FAX File Extension

   
File name FAX File
File Type 1Now Contact Fax Template
Nhà phát triển Now Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .FAX là file gì?

FAX là Page Layout Files - 1Now Contact Fax Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Now Software.

Mẫu Fax tạo ra bởi Bây giờ Liên, một chương trình mà tổ chức thông tin liên lạc và các hoạt động ngày-to-ngày; chứa một bản in mẫu bố cục cho tài liệu fax của bạn; cài sẵn tùy chọn bao gồm "Fancy Fax", "hoa", "Đơn giản Cover," và "Swoosh".

What is a FAX file?

Fax template created by Now Contact, a program that organizes contact information and day-to-day activities; contains a print layout template for your fax document; pre-loaded options include "Fancy Fax," "Flower," "Simple Cover," and "Swoosh."

Cách mở .FAX file

Để mở file .FAX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FAX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FAX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FAX do người dùng đóng góp.

  • Now Contact
  • ImageMagick
  • ImageMagick
  • ALSee
  • The Print Shop
  • PrintMaster
  • PrintMaster

Chuyển đổi file .FAX

File .FAX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *