890 File

? Cách mở file .890? Những phần mềm mở file .890 và sửa file lỗi. Convert N/A 890 file sang định dạng khác.

.890 File Extension

   
File name 890 File
File Type Cavena Subtitles File
Nhà phát triển Cavena
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .890 là file gì?

890 là Video Files - Cavena Subtitles File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cavena.

định dạng file phụ đề phim được tạo ra bởi Cavena, một tổ chức phát triển chuẩn bị phụ đề, truyền tải, và các giải pháp postproductions; lưu một danh sách phụ đề với thời gian mà đồng bộ hóa các diễn viên đóng với video.

What is a 890 file?

Movie subtitles file format created by Cavena, an organization that develops subtitle preparation, transmission, and postproductions solutions; saves a list of subtitles with timestamps that synchronize the closed captions with video.

Cách mở .890 file

Để mở file .890 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .890 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .890

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .890 do người dùng đóng góp.

  • Subtitle Edit
  • Cavena Toolbox
  • Cavena Toolbox
  • EZTitles
  • Creo Elements/Pro
  • Pro ENGINEER
  • Pro ENGINEER

Chuyển đổi file .890

File .890 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *